Biomasse til el- og varmeproduktion – en analyse af markedsstrukturer

Affald, bioenergi, geotermi | juni 2010 - januar 2011

Ea Energianalyse har udarbejdet en analyse af markedsstrukturerne for handel med biomasse. Analysen omfatter vurderinger af markedsstruktur og priser for biomasse med fokus på træpiller, halm og træflis.

Kortlægning af biomassetyper og markedsaktører
Undersøgelsen omfatter blandt andet kortlægning af relevante typer af biomasse til danske kraftvarmeværker, samt af de vigtigste markedsaktører i Danmark og udlandet, beskrivelse af kontrakttyper, udbudsmodeller og spothandel, oversigt over priser og omkostninger ved lokal og international transport af relevante biomassetyper samt en vurdering af prisudviklingen for relevante biomassetyper på kort, mellemlangt og langt sigt.

Undersøgelsen beskriver også rammeværket for anvendelse af biomasse til energiformål i få udvalgte lande med henblik på at vurdere betalingsevnen i disse lande i en sammenligning med de danske kraftvarmeværkers betalingsevne for biomasse.

Analysen er gennemført for Københavns Energi (nu HOFOR) og Fjernvarme Fyn og blev afsluttet i januar 2011.