Tilsyn med Energinet.dks beredskab

Danmark | juli 2010 - december 2010

Energinet.dk er forpligtet til at opretholde et effektivt beredskab i forhold til trusler mod en sikker el- og naturgasforsyning.

Energistyrelsen bad Ea Energianalyse om bistand i forbindelse med planlægning og gennemførelse af et tilsyn hos Energinet.dk. Tilsynet omfattede en række afdelinger/enheder og deres beredskabsplaner.