Tilsyn med Energinet.dks beredskab

Danmark | juli 2010 - december 2010

Energinet.dk er forpligtet til at opretholde et effektivt beredskab i forhold til trusler mod en sikker el- og naturgasforsyning.


Energistyrelsen bad Ea Energianalyse om bistand i forbindelse med planlægning og gennemførelse af et tilsyn hos Energinet.dk. Tilsynet omfattede en række afdelinger/enheder og deres beredskabsplaner.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen