CO2-udledning fra fremtidens personbiler i Norden

Geografisk | august 2010 - januar 2011

Ea Energianalyse har gennemført et analysearbejde om personbilers CO2-emission for Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt. Analyserne har især fokus på CO2-emission fra elbiler på kort og mellemlang sigt baseret på elsystemets forventede udvikling i Norden og Tyskland frem mod 2020.

Det vises i rapporten, at elektricitet til elbiler i 2020 vil have en CO2-emission på
ca. 650 g CO2/kWh elektricitet, når såkaldte opstrømsemissioner ikke medregnes. De 650 g CO2/kWh er et gennemsnit af tre scenarier, hvor der varieres på elbilernes betydning for investeringer i vedvarende energi.

Ud over analyser af CO2-emissionen er der også set på omkostningerne ved at anvende elbiler som virkemiddel til CO2-reduktion. Konklusionen er, at selvom elbiler vurderes at være en vigtig del af løsningen på længere sigt, så er det på kort sigt et dyrt virkemiddel sammenlignet med andre muligheder.