Alternativer til forsyningspligt

Danmark | september 2010 - februar 2011

Fra 2003 har alle elkunder frit kunne vælge elleverandør. Et mindretal af husholdningerne har gjort brug af denne mulighed. Langt de fleste er imidlertid blevet hos deres oprindelige elselskab. De kunder, som ikke har skiftet elleverandør, modtager elektricitet til en reguleret pris. Den såkaldte forsyningspligt-regulering kan være en af flere grunde til, at så få skifter elleverandør.

Dette projekt har analyseret muligheder og udfordringer i forskellige alternativer til dagens regulering af forsyningspligtkunder.