Københavns Kommune – Energiforsyning 2025

Danmark | november 2010 - marts 2011

Københavns Kommune har en vision om at blive CO2-neutral i 2025. Ifølge Københavns Klimaplan skulle der i 2012 fremlægges en strategi for, hvordan målet nås. Strategien skulle forelægges politisk.


Fokus på energiforsyning og -forbrug

Energiforsyning og -forbrug var en meget vigtig del af strategien, og der blev derfor igangsat et projekt, Energiforsyning 2025, der skulle kortlægge den eksisterende energiforsyning og planlægge, hvilken vej energiforsyningen skulle udvikles for at opfylde visionen om CO2-neutralitet. Københavns Kommune bad Ea Energianalyse om bistand i denne forbindelse. Eas opgave var især at: 

  • Kortlægge eksisterende varmeproduktions- og forsyningsanlæg og vurdere teknologier, ressourcer og varmemængder til at nå CO2-neutralitet i 2025.
  • Skabe overblik over tendenser for den tekniske udvikling af energisektoren i retning mod uafhængighed af fossile brændsler på langt sigt.
  • Pege på krav og muligheder i det fleksible energisystem.
  • Pege på robust vej mod CO2-neutralitet i 2025 i København – som er konsistent med de langsigtede mål, og som også har et ”grøn vækst” perspektiv i hovedstadsområdet.
  • Skabe et overordnet overblik over beslutninger, som tages af de forskellige aktører (FN, EU, den danske stat, Københavns Kommune, kraftværksselskaber, varmeforsyningen, affaldsselskaber og forbrugere/virksomheder).
  • Udarbejde road map for vigtige beslutninger og samarbejder i perioden 2010-2025.