Varmeforsyningsprojekter i Københavns Kommune

Danmark | januar 2011 - december 2011

Ea Energianalyse har i 2010 og 2011 bistået Københavns Kommune i sagsbehandlingen af forskellige varmeforsyningsprojekter. I 2011 har det bl.a. drejet sig om vurdering af biogasforsyning til Københavns bygasnet fra Renseanlæg Lynetten og vurdering af varmeforsyningsdelen af et nyt forbrændingsanlæg hos Amagerforbrænding. Ea har bidraget med faglig sparring og mindre analyser.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen