Concerted Action om EU’s VE-direktiv

EU | februar 2011 - oktober 2013

Ea Energianalyse deltog sammen med Energistyrelsen i projektet CA-RES, Concerted Action on the Renewable Energy Sources Directive.

CA-RES (I) blev i 2013 videreført til CA-RES (II), hvor Ea Energianalyse fortsatte sin deltagelse frem til projektets afslutning i juni 2016.

CA-RES (I) var styret af den østrigske energistyrelse og havde deltagelse af de 27 EU-lande samt Norge og Kroatien.

Projektet sigtede mod at styrke implementeringen af VE-direktivet ved at dele viden om best practice. Ea Energianalyse deltog i arbejdsgruppen omkring VE-direktivets paragraf 16 om elnettet.