Roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren

Danmark | juni 2011 - oktober 2011

Ea Energianalyse har udarbejdet et roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren i Danmark for HMN Naturgas.

Anvendelse af gas i transportsektoren har potentiale for både økonomiske og emissionsmæssige fordele, som dog afhænger af bl.a. teknologiudviklingen og beskatningen af gas til transportformål. Roadmappet beskriver en mulig strategi for at indfase anvendelse af naturgas i transportsektoren.

Projektet blev gennemført fra juni 2011 til oktober 2011