Bhutan: National strategi og handlingsplan for CO2-udledningen

Geografisk | august 2011 - februar 2012

Ea Energianalyse har ydet teknisk bistand til Danida, Udenrigsministeriet og den nationale miljøkommission i Bhutan. Formålet med den tekniske bistand var at udvikle en langsigtet national strategi og handlingsplan for udvikling hen imod lav CO2-udledning, så Bhutan kan overholde sit mål om at forblive CO2-neutral.

Udledningsstrategier for 2020, 2030 og 2040

Den tekniske bistand har omfattet udvikling af en model for scenarieanalyser af en række strategier for økonomisk udvikling og udledning af drivhusgasser for 2020, 2030 og 2040 samt oplæring i drift af modellen.

Mulige aktiviteter og finansiering

Baseret på en høring af centrale interessenter, herunder regeringen, den private sektor og ngo’er, er der udarbejdet et katalog over lovende aktiviteter i centrale sektorer, og finansieringsmuligheder er blevet anbefalet.