Nordic energy technology perspectives 2012

Geografisk | oktober 2011 - november 2012

Ea Energianalyse har assisteret IEA og Nordisk Energiforskning med udarbejdelse af publikationen ”Nordic Energy Technology Perspectives 2012”. Frem mod 2050 står de nordiske energisystemer overfor en række udfordringer og prioriteringer i forhold til fremtidige udviklingsspor. En af hovedudfordringerne er en omstilling af systemet til at indeholde en langt større andel af vedvarende energi.

Fremtidens CO2-neutrale energiproduktion i Norden

Analyserne opfordrer til en fuldstændig decarbonisering af den nordiske elproduktion med en stigning i vindproduktion fra 3% i dag til 25% i 2050. Det bliver vigtigt med forbedringer af nettets infrastruktur for at gennemføre dette, og med den rigtige prissætning vil den nordiske region kunne opnå en årlig eksport af el på 50 til 100 TWh på lang sigt. De eksisterende nordiske vandkraftressourcer kan spille en stadig stigende rolle i balanceringen af det nordeuropæiske elsystem.

Energiperspektivernes formål

Energiperspektiverne har til formål at kaste lys over en fremtid med CO2-neutral nordisk energiproduktion og klarlægge og kommunikere mulige udviklingsspor. De nordiske beslutningstagere manglede bredt accepterede retningslinjer til at guide udviklingen af de nordiske energisystemer mod 2050. Manglen på fælles retningslinjer og referencer gjorde det sværere at identificere de optimale udviklingsspor for energisystemerne i regionen.

Ea Energianalyse udgør sammen med DTU Klimacenter den danske arbejdsgruppe i Nordic ETP. Rapporten er udgivet i samarbejde med IEA og det Nordiske Ministerråd.