Baggrundsnotat om EU’s klima- og energipolitik

EU | november 2011 - januar 2012

Ea Energianalyse har for organisationen, Climate Strategies, udarbejdet et baggrundsnotat om EU’s klima- og energipolitik. Baggrundsnotatet beskriver nuværende og planlagte politikker i EU samt eksisterende klima- og energipolitiske målsætninger for 2020 og 2050, og sammenhæng mellem de politiske målsætninger og de anvendte virkemidler.

Baggrundsnotatet blev brugt som input til et to dages seminar arrangeret af Climate Strategies i København i januar 2012.

Læs mere om Climate Strategies her.