Emissionsfaktorer for el og fjernvarme

Varme | december 2011 - april 2012

Som en del af deres planlægning gennemfører Københavns Energi (nu HOFOR) samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer. Det gælder fx vurdering af nye varmeforsyningsområder, bl.a. i Nordhavn. Til brug for disse vurderinger har Københavns Energi brug for en vurdering af miljøpåvirkningen fra en øget anvendelse af el og fjernvarme på både kort og længere sigt. Emissionsfaktorerne skal anvendes til at opgøre CO2-emissioner for både fjernvarme og fjernkøling samt el-baserede forsyningsalternativer i form af forskellige typer varmepumper.

Med udgangspunkt i model og resultater fra Varmeplan Hovedstaden 2 har Ea Energianalyse i starten af 2012 gennemført en beregning af emissionsfaktorer for el og fjernvarme i 2015, 2025 og 2035.