Biogas – analyse og overblik

Affald, bioenergi, geotermi | december 2011 - maj 2012

Ea Energianalyse har bistået Energinet.dk med at belyse, hvordan biogas samfundsøkonomisk bedst indpasses i det sammenhængende energisystem, og udpeget hvor de markedsmæssige og økonomiske rammevilkår kan forbedres. Analysen indgår i Energinet.dk’s arbejde med naturgassens og andre gassers rolle i det fremtidige energisystem.

Der er hovedsagelig taget udgangspunkt i eksisterende rapporter og materiale, som er sammenfattet i dette arbejde for at vurdere forskellige aspekter ved biogas: Omkostninger ved produktion af biogas; fordele og ulemper ved forskellige alternativer for anvendelse af biogas; hvordan tilskud og afgifter kan påvirke de valg, der tages lokalt; om virtuel opgradering kan være et attraktivt værktøj til at øge biogassens værdi for samfundet.