Biomasseplan for Favrskov Kommune

Affald, bioenergi, geotermi | april 2012 - august 2014

Ea Energianalyse har udarbejdet en plan for øget produktion og anvendelse af biomasse for Favrskov Kommune. Fokus var på eksisterende biomassetyper i nærområdet. Projektet var en opfølgning på kommunens forslag til klimaplan fra foråret 2012.

Formålet med projektet var at udarbejde anbefalinger til produktion, konvertering og afsætning af kendte og nye biomasser, som fx træ og halm til opvarmning og i kraftvarmeanlæg, husdyrgødning til biogas, energiafgrøder, husholdningsaffald, industriaffald mm.

Projektet bestod af tre hoveddele:

  • En ressourceanalyse, som omhandlede ressourcepotentialet i kommunen, udbyttet ved udnyttelse og de miljømæssige konsekvenser herved. Der var fokus på mulighederne for styrke landbrugets og skovbrugets rolle som energileverandør.
  • En anvendelsesanalyse, som omhandlede afsætningen og den tekniske anvendelse af biomassen i fx fjernvarmeværker, industri og til individuel opvarmning.
  • En opstilling af konkrete anbefalinger til kommunen.

Som en del af projektet blev en interessentworkshop med deltagelse af lokale aktører inden for produktion og anvendelse af biomasse til energi gennemført i efteråret 2012. Workshoppen skulle give idéer og input til det videre arbejde i projektet.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen