Integration af geotermisk varme i fjernvarmesystemet

Affald, bioenergi, geotermi | september 2013 - september 2015

I samarbejde med Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab og COWI analyserede Ea Energianalyse mulighederne for at udnytte geotermi til fjernvarme i Danmark.

Som en del af projektet, blev potentialet for indpasning af geotermi undersøgt og beskrevet i 28 fjernvarmeområdet landet over med hensyn til potentielle placeringer af anlæg, teknologivalg, temperaturniveauer og økonomi.

De samlede konsekvenser og økonomiske forhold i forbindelse med at anvende geotermi til fjernvarme landet over blev vurderet under hensyntagen til udviklingen af el- og fjernvarmesystemet i de nordiske lande og Tyskland. Disse analyser blev udført ved brug af el- og fjernvarmemodellen Balmorel.

Projektets formål var at beskrive muligheder og udfordringer for anvendelse af geotermi til fjernvarme i Danmark, og resultaterne skulle bruges som en del af den overordnede strategiske energiplanlænging, der foretages på både nationalt og kommunalt niveau.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen