Integration af geotermisk varme i fjernvarmesystemet

Affald, bioenergi, geotermi | september 2013 - september 2015

I samarbejde med Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab og COWI analyserede Ea Energianalyse mulighederne for at udnytte geotermi til fjernvarme i Danmark.

Som en del af projektet, blev potentialet for indpasning af geotermi undersøgt og beskrevet i 28 fjernvarmeområdet landet over med hensyn til potentielle placeringer af anlæg, teknologivalg, temperaturniveauer og økonomi.

De samlede konsekvenser og økonomiske forhold i forbindelse med at anvende geotermi til fjernvarme landet over blev vurderet under hensyntagen til udviklingen af el- og fjernvarmesystemet i de nordiske lande og Tyskland. Disse analyser blev udført ved brug af el- og fjernvarmemodellen Balmorel.

Projektets formål var at beskrive muligheder og udfordringer for anvendelse af geotermi til fjernvarme i Danmark, og resultaterne skulle bruges som en del af den overordnede strategiske energiplanlænging, der foretages på både nationalt og kommunalt niveau.