Smart grid parate bygninger

Danmark | maj 2014 - august 2014

Med omstillingen til fossilfri energiforsyning opstår et stigende behov for smart grid løsninger i alle dele af energisystemet – i produktionen, distributionen såvel som forbruget af både el og varme.

Branchefællesskab for Intelligent Energi har nedsat en arbejdsgruppe for smart grid ready teknologier, produkter og bygninger. En del af deres opgave er at udvikle en række anbefalinger til fremme af smart grid teknologier i bygninger. Dertil har Ea Energianalyse udarbejdet en rapport som baggrundsmateriale for Intelligent Energis arbejde med at udarbejde anbefalingerne.

Rapporten omfatter en beskrivelse af motivationerne for at fremme fleksible elforbrug, herunder:

  • Integration af vindkraft
  • Styrkelse af forbrugerne stilling i elmarkedet
  • Styrkelse af prissætningen i elmarkedet
  • Deltagelse i helt nye markeder, som fx en bedre udnyttelse af kapaciteten i distributionsnet eller levere systemydelser, fx frekvensreserver

Derudover er der udarbejdet en potentialevurdering af fleksibelt elforbrug i handel og service, husholdninger, elbiler og varmepumper, samt en analyse af mulige gevinster ved fleksibelt elforbrug ved at tilpasse forbruget til spotpriserne.