Katalog over besparelser i Luxembourg

Energiforbrug, besparelser og demand response | maj 2014 - november 2014

Artikel 7 i EU-direktivet (2012/27/EU) vedrørende energieffektivitet kræver, at alle EU-medlemsstater realiserer en vis mængde energibesparelser i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 ved hjælp af en energispareforpligtelse eller andre målrettede politiske virkemidler, der kan forventes at have samme virkning. Luxembourg har valgt en energispareforpligtelse.

Den nødvendige tid til vurdering, beregninger og dokumentation af opnåede besparelser i en energispareforpligtelse kan reduceres væsentlig vha. standardiserede løsninger målrettet visse slutforbrug, da disse kan begrænse transaktionsomkostningerne.

Ea Energianalyse og Lokalenergi har bistået Luxembourgs Ministerie for Økonomi- og Udenrigshandel i udviklingen af et sådant katalog over standardiserede løsninger til den luxembourgske energispareforpligtelsesordning. De standardiserede løsninger, udviklet i projektet, omfatter foranstaltninger inden for husholdninger, industri, tertiær erhverv samt transport.