Integration af vindkraft i energisystemet

Danmark | maj 2014 - november 2014

Vindkraft udgør allerede i dag over 30% af den indenlandske elforsyning, og både nationale og internationale planer peger på, at vindkraften vil komme til at udgøre en stadig stigende andel af elsystemet i perioden op til 2035. Ea Energianalyse har gennemført analyser af integration af vindkraft i energisystemet for Danmarks Vindmølleforening og Vindenergi Danmark.

Analyserne viser, at den stigende mængde vindkraft i systemet vil betyde en stigende forskel mellem den elpris, som vindkraft opnår i elmarkedet og den gennemsnitlige elpris. Dette er et udtryk for integrationsomkostningen ved vindkraft. Selv når integrationsomkostningerne for vindkraft indregnes i de langsigtede elproduktionsomkostninger, er landvind den mest konkurrencedygtige VE teknologi set fra samfundets perspektiv.

I rapporten analyseres udvalgte tiltag for at forbedre integrationen af vindkraft. Resultaterne viser, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved at forbedre integrationen af vindkraft ved bl.a. øget transmissionskapacitet og øget anvendelse af varmepumper til fjernvarmeproduktion. Øget anvendelse af varmepumper til fjernvarmeproduktion kræver dog, at det eksisterende tilskud, afgifter og nettariffer tilpasses for at sikre et driftsincitament.