Effekter af øget integration af elsystemerne i Norden og Tyskland

Norden | august 2014 - juni 2015

Ea Energianalyse deltog i et projekt om integration af elsystemerne i Norden og Tyskland. Formålet med projektet, som blev udført for Agora Energiewende og Global Utmaning, var at analysere betydningen for klima og økonomi ved en øget sammenkobling af elsystemerne.

To analyser blev udført: En kvantitativ analyse af energisystemet og markedets integration samt en kvalitativ undersøgelse af den makroøkonomiske indflydelse. Ea Energianalyse var sammen med DTU Management Engineering ansvarlig for den kvantitative analyse, mens Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) stod for den kvalitative analyse af makroøkonomien.

Effekterne af øget kapacitet i de indbyrdes forbindelser mellem Tyskland og Norden blev undersøgt for scenarier med forskellige niveauer af udbygning med vedvarende energi.

I projektet blev bl.a. elpriser, produktionsmønstre og handelsflow i Tyskland, Norden og andre berørte lande samt investeringsbehovet i transmissionskapacitet og gevinster i form af brændsels- og CO2 besparelser vurderet. De økonomiske effekter blev opgjort for det samlede system samt for aktører og lande.