Fjernvarme i Odense

Balmorel: Energisystemsmodel | september 2014 - april 2015

Odenses fjernvarmesystem er det tredjestørste i Danmark og er i dag forsynet med varme fra forskellige kilder. Fynsværket leverer fjernvarme gennem et stort kulfyret anlæg, et mindre biomassefyret anlæg og tre affaldsforbrændingsanlæg. På Dalum Kraftvarmeværk bruges biomasse.

Projektets formål var at analysere den fremtidige forsyningssituation når det kulfyrede anlæg nedlægges, og det nationale mål på 100% vedvarende energi i fjernvarmesektoren skal nås.

Energimodellen Balmorel blev brugt til at analysere anlæggenes drift, når der fortsættes med kul, konvertering til biomasse og bygning af et nyt biomassefyret kraftvarmeværk, med det formål at finde den privatøkonomisk optimale løsning.

Projektet resulterede i en række af anbefalinger og en tidslinje for fremtidig udvikling af systemet.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen