Mexikansk-dansk energiprogram

Balmorel: Energisystemsmodel | januar 2015 - april 2016

Ea Energianalyse var, sammen med COWI, UNEP-DTU, SBi, Viegand Maagøe og CCAP, involveret i facilitering af projektsupport (Project Support Facility, PSF) til det mexicansk-danske program for energi og afbødning af klimaændringer. Det mexicansk-danske samarbejde støttede Mexicos strategier og handlingsplaner ved at dele Danmarks erfaringer om analyse af energisystemer og udvikling af politiker.

Gennem projektsupporten kunne Mexico trække på danske og internationale erfaringer og bedste praksis, og dermed øge deres parathed til implementering af de relevante politiske og lovgivningsmæssige rammer og relaterede aktiviteter.

Den mexicanske tilgang til klimaændringerne var præget af ambitiøse mål og en stærk villighed og evne til implementering – af mange aktører på stedet. Delstater og den private sektor er afgørende for at nå de ambitiøse mål, og de blev derfor integreret hensigtsmæssigt som centrale aktører i implementeringsprocessen af alle tre komponenter i programmet.

De tre komponenter i programmet var:

  • Afbødning af klimaforandringer
  • Øget brug af vedvarende energi
  • Forbedring af energieffektivitet i mexicanske erhvervsbygninger og større industrier

Målet med projektsupporten var at facilitere hurtig, effektiv og fleksibel ekspertise på et højt kvalitetsniveau, som direkte respons til de mexicanske partneres efterspørgsel og behov for at styrke deres rolle og målsætninger omkring energi- og klimaspørgsmål.

Ea Energianalyse deltog i vidensdeling og kompetenceopbygning med fokus på anvendelse af modelbaserede analyser for planlægning af elsystemer, samt integration af vedvarende energi.