Danske erfaringer med integration af vedvarende energi

Danmark | marts 2015 - september 2015

Danmark har gennem de sidste 10-15 år fået værdifulde erfaringer med at omstille energisystemet til at integrere øgede mængder af energi fra vedvarende kilder – særligt med fokus på vindkraft. I 2015 dækkede vindenergi hele 42% af det danske strømforbrug. At øge mængden af vindenergi i energisystemet medfører en række udfordringer på grund af den omskiftelige natur i produktionen af vindenergi.

Ea Energianalyse samlede i dette projekt de danske erfaringer med integration af vedvarende energi for Agora Energiewende til brug i deres arbejde med den grønne omstilling i Tyskland.

Igennem projektet blev der skabt et overblik over udbygningen af vedvarende energiproduktion i Danmark og udfordringer og løsninger i udviklingen af det danske energisystem og –marked. Herunder var også processen med at gøre de konventionelle kraftværker mere fleksible, og hvordan markeder og reguleringer er blevet udviklede for at understøtte fleksibilitet i systemet.