Viking Link og andre tiltag for integration af vind

Balmorel: Energisystemsmodel | august 2015 - december 2015

Ea Energianalyse har i dette projekt analyseret en række tiltag, der har positiv indvirkning på integration af vindkraft. Herunder en elektrisk forbindelse mellem Danmark og England (Viking Link). Øvrige tiltag er store varmepumper, elpatroner på kraftvarmeværker samt små individuelle varmepumper i boliger.

Analysen blev gennemført som scenarieanalyser, hvor der blev set på tiltagenes samfundsøkonomi og deres evne til at integrere vindkraft i energisystemet.

En konklusion fra arbejdet var, at der generelt er positiv samfundsøkonomi ved at gennemføre de analyserede tiltag. Samtidig viste analysen, at en kombinationen af varmepumper, Viking Link og elpatroner har den største positive integrationseffekt. Hertil kommer, at det ene tiltag ikke væsentligt forringer økonomien i de andre. Det betyder, at en ”både og” løsning kan være en økonomisk attraktiv løsning i forhold til at integrere vindkraft på lang sigt.

Projektet blev gennemført af Ea Energianalyse for Energinet.dk.