Samfundsøkonomiske varmepriser i Hovedstadsområdet

Danmark | december 2015 - april 2021

I hovedstadsområdet sker der løbende en konvertering af individuelle naturgaskunder til fjernvarme. For denne type projekter skal der udarbejdes projektforslag, der bl.a. belyser de samfundsøkonomiske konsekvenser, og det er derfor nødvendigt at fastlægge de samfundsøkonomiske fjernvarmepriser i projektperioden. I foråret 2016 udarbejdede Ea Energianalyse derfor for HMN og VEKS en opdateret metode og data til beregning af samfundsøkonomiske varmepriser for fjernvarme leveret fra det sammenhængende kraftvarmesystem i hovedstadsområdet.

I forbindelse med projektet beregnedes de samfundsøkonomiske varmepriser af transmissionsnet for perioden 2015 – 2035, baseret på gældende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen fra april 2016. Projektet belyste følgende udfordringer:

  • Hvordan bør kapitalomkostninger på kraftvarmeværkerne indregnes og fordeles mellem el- og varme
  • Hvordan bør brændselsomkostninger fordeles mellem el- og varme.
  • Hvordan bør kapitalomkostninger i varmetransmissionsnettet indgå i lokale projekter
  • Indregning af affaldsvarme
  • Indregning af fleksibilitetsbidrag til elsystemet
  • Indregning af forvridningstab
  • Værdien af at øge VE-andelen (EU-målsætningen)

I tillæg til de ovenstående priser, som primært bør anvendes til beregning af udvidelser af fjernvarmeforbruget, udarbejdede Ea Energianalyse også samfundsøkonomiske priser til brug ved analyse af nye, mindre produktionsanlæg. Disse priser blev udarbejdet på månedsbasis for at kunne tage hensyn til forskellige produktionsprofiler.

I senere projekter er priser for 2017, 2018, 2019, 2020 og 2022 efterfølgende blevet beregnet.