Teknologikatalog for biogas og termisk forgasning

Affald, bioenergi, geotermi | december 2015 - marts 2018

Ea Energianalyse har opdateret og udvidet teknologikapitler og dataark for biogas og termisk forgasning i teknologikataloget “Generation of Electricity and District Heating, Energy Storage and Energy Carrier Generation and Conversion” på vegne af Energistyrelsen.

Opgaven indebar bl.a.:

  • Nye teknologikapitler og dataark for de tre teknologier til forgasning af termisk biomasse: “fixed bed”, “fluidised bed” og “entrained flow ‘.
  • Opdatering af kapitler om biogasopgradering og centrale biogasanlæg, herunder værdier for øget andel af halm og organisk industriaffald.