Teknologikatalog for biogas og termisk forgasning

Affald, bioenergi, geotermi | december 2015 - marts 2018

Ea Energianalyse har opdateret og udvidet teknologikapitler og dataark for biogas og termisk forgasning i teknologikataloget “Generation of Electricity and District Heating, Energy Storage and Energy Carrier Generation and Conversion” på vegne af Energistyrelsen.

Opgaven indebar bl.a.:

  • Nye teknologikapitler og dataark for de tre teknologier til forgasning af termisk biomasse: “fixed bed”, “fluidised bed” og “entrained flow ‘.
  • Opdatering af kapitler om biogasopgradering og centrale biogasanlæg, herunder værdier for øget andel af halm og organisk industriaffald.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen