Værdien af affaldsforbrænding i det danske energisystem

Affald, bioenergi, geotermi | januar 2016 - april 2016

I Danmark udgør affaldsforbrænding en væsentlig del af fjernvarmeproduktionen, og rammerne for affaldsforbrænding er under forandring, idet EU har gjort det muligt at handle en række affaldsfraktioner internationalt. Ligeledes sker en stigende udveksling af affald mellem de kommunale og fælleskommunale selskaber.

Der er derfor drøftelser af forskellige grader af liberalisering af forbrændingssektoren. I den forbindelse undersøgte Ea Energianalyse for Dansk Affaldsforening værdien af affaldsforbrænding i det danske energisystem.

Der blev gennemført en række modelanalyser for udviklingen i el- og varmesektoren med fokus på affaldstransport og -brænding for perioden 2015 – 2050. Scenarierne blev gennemført som konsekvensscenarier under forskellige sæt af forudsætninger og rammer. Især var der fokus på værdien af affaldsforbrænding med importeret affald i det danske energisystem på lang sigt.

Projektet blev gennemført i perioden januar til april 2016.