Implementering af energisparedirektivet i de nordiske lande

Energiforbrug, besparelser og demand response | februar 2016 - februar 2016

Artikel 8 af energisparedirektivet (2012/27/EU) omhandler energisyn og energiledelse.

Ea Energianalyse har assisteret Elkjøp Nordic i en kortlægning af de regulatoriske rammer og understøttende foranstaltninger for Artikel 8 implementering i de nordiske lande.

Formålet med Artikel 8 er at forpligte store virksomheder og opmuntre andre slutbrugere til at kortlægge deres energiforbrug (indkøbt og egen produktion) vha. energisyn og identificere mulighederne for energieffektivisering. Fokus er på den del af energiforbruget, som virksomhederne selv kan påvirke.