Integration af termisk forgasning i energisystemet

Danmark | januar 2016 - januar 2017

Analyserne bidrager til det grundlag, som skal lede frem til formulering og implementering af en strategi for termisk forgasning. Arbejdet udgør arbejdspakke 2 i et EUDP-projekt, der administreres af Partnerskabet for Termisk Forgasning som forløber i perioden august 2014 til juli 2017.

Formålet med arbejdspakken var at undersøge de langsigtede perspektiver for termisk forgasning i fremtidens VE-dominerede energisystem, og hvordan termisk forgasning bedst integreres i energiforsyningen. Projektet havde særligt fokus på at belyse følgende spørgsmål:

  • Hvad skal der til for at forgasningsanlæg kan levere konkurrencedygtig gas til gasnettet?
  • Er der perspektiv i mindre kraftvarmeanlæg baseret på lokal produktion af forgasningsgas?

Til analyserne blev optimeringsmodellen Balmorel videreudviklet, så modellen kunne optimere det integrerede fjernvarme-, el- og gassystem. Modellen anvendtes til at pege på, hvilke teknologier og brændselsanvendelser, der leverer det mest omkostningseffektive energisystem. Der blev opstillet en bred vifte af scenarier for 2050 med varierende forudsætninger i form af ændrede brændselspriser, CO2 priser, elpriser, teknologiomkostninger m.v.