Scenarier for vedvarende energi i Mexico

Balmorel: Energisystemsmodel | april 2016 - august 2016

Mexico har sat ambitiøse mål for at reducere den nationale udledning af CO2, og som led heri skal mængden af ren energi i elsektoren øges. Det betyder blandt andet, at kompetencer til planlægning af elsystemet og integration af energi fra vedvarende kilder i elsystemet skal styrkes hos de mexicanske eksperter.

Ambitionen med at forbedre planlægning, modellering og analytisk praksis er at bidrage til, at Mexico når sine mål for miljø og vedvarende energi så effektivt som muligt til de laveste omkostninger.

Ea Energianalyse assisterede med at implementere det mexicanske elsystem i Balmorelmodellens framework, samt at udarbejde scenarieanalyser. Desuden blev et lokalt set up for modelkørsler i Mexico udviklet med tilhørende Balmoreltræning af mexicanske eksperter.

Ea Energianalyse arbejdede i projektet tæt sammen med Energistyrelsen, SENER (the Department of General planning) og SIMISE projektteamet.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen