Opdaterede biomassepriser

Affald, bioenergi, geotermi | september 2016 - november 2016

Ea Energianalyse har to gange tidligere lavet langsigtede prognoser for biomassepriser (træpiller, træflis og halm) for Energistyrelsen. Seneste prognose var i 2013, hvor metoden blev beskrevet i rapporten “Analysis of biomass prices, future Danish prices for straw, wood chips and wood pellets “. Priserne var CIF-priser, dvs. forventede priser for biomasse leveret til en dansk havn.

For at konvertere CIF biomasse priser til priserne leveret på centrale og decentrale kraftværker, udviklede Ea i 2014 en metode, der tager højde for interaktionen mellem træflis og halm produceret indenrigs og importeret træflis. Metoden blev beskrevet i “Biomassepriser an forbrugssted”.

Dette projekt baserede sig på metoden, som beskrives i de to ovennævnte rapporter, og bestod af en opdateret biomassemodel, der indeholdt forbedringer / opdateringer til:

  • Metode – en konvergenstilgang, som kombinerer langsigtede ligevægtspriser med kortsigtede forward indikatorer benyttes.
  • Data – et nyt “niveau” af oliepriser, eftersom oliepriserne påvirker biomassepriserne i stort set alle led af biomasseproduktionen, fra anskaffelse til levering af slutprodukt. Desuden er rå-biomassepriserne blevet opdaterede.
  • Modellering – ud over at indarbejde en ny konvergenstilgang, er der lavet en mere detaljeret modellering af shipping af biomasse. Effekten af ændringer i olieprisen og USD/Euro satser vil også blive tilføjet.

Resultaterne blev præsenteret i form af en skræddersyet Excel model og en rapport, der beskrev de vigtigste tilføjelser og ændringer til biomassemodellen, samt hvordan ind- og uddatafunktioner benyttes i konvergenstilgangen. Desuden blev en separat rapport, der beskriver forskellige forward priser og deres anvendelse i konvergensmetoden, leveret.