Grøn transport roadmap for EU

EU | september 2016 - februar 2017

EU har flere fælles miljømål for årene 2030 og 2050. Hvis målene skal nås, og især hvis de skal nås på en omkostningseffektiv måde, vil de kræve fælles EU-løsninger såsom EU ETS. Det samme er tilfældet for de ikke-kvotebelagte sektorer, såsom transportsektoren, hvor det forventes, at overgangen til en mere energieffektiv og CO2-neutral transportsektor i høj grad vil blive drevet af EU-politik.

En række vigtige transportrelaterede beslutninger vil blive truffet i EU i de kommende år. Blandt de mest fremtrædende er spørgsmålet om CO2-udledningsmål for nye køretøjer som følge af, at gældende emissionsstandarder udløber for varebiler i 2020 og personbiler i 2021. Fra tidligere at have været en firstmover, som var med til at lede udviklingen for emissionsstandarder for personbiler, er EU nu begyndt at halte bagefter.

Energifonden og Det Økologiske Råd igangsatte i 2016 et projekt, som havde til formål at hæve ambitionsniveauet for transportsektoren i EU. Relevante EU-aktører blev indbudt til to halv-dages arrangementer i Bruxelles, hvor transportanalyser og faktaark blev præsenteret og hvor fokus var at analysere ”best practice” inden for regulering af transportsektoren.

Ea bidrog til indsatsen, ved at udarbejde en forenklet EU-udgave af den danske Grøn Roadmap 2030 analyse. Analysen er baseret på 2 scenarier: Et Business as Usual (BaU) scenarie og et 30% scenarie, hvor CO2-udledningen reduceres med 30% i forhold til 2005.

Analysens resultater

  • EU kan nå 30% reduktion for vejtransporten, hvis der er politisk vilje til nye politiske tiltag
  • Uden en politisk indsats vil der være en underopfyldelse på 15%-point i 2030, der skal dækkes ind af reduktioner andre steder (landbrug, bygninger mv.)
  • Hvis man satser på at nå de 30% i 2030 vil den årlige samfundsøkonomiske pris ved at reducere CO2 falde drastisk, dvs. til omkring nul i 2030 og vil herefter fortsætte nedad og blive negativ.
  • Resultatet afhænger af tre indsatser: krav til køretøjers effektivitet (inkl. lastbiler og busser), flere elbiler og brug af mere biobrændstof.
  • Hvis man tager én af disse tre indsatser ud af ”ligningen”, bliver det meget svært at nå målet på 30% uden at da de resterende to indsatser skal trække en urealistisk høj del af læsset.

Resultaterne blev præsenteret på konferencen “EU roadmap for decarbonizing road transport towards 2030”, som blev afholdt i Bruxelles d. 3. maj 2017.