Veje til 50% vedvarende energi i Danmark i 2030

Danmark | december 2016 - juli 2017

Ea Energianalyse udarbejdede for vindmølleindustrien en scenarieanalyse af veje til at nå regeringens mål om mindst 50% vedvarende energi i Danmarks energiforsyning i 2030. 

Rapporten så bl.a. på konkurrencen mellem forskellige VE teknologier, hvordan afgifter og tilskud påvirker denne, og på hvordan 2030 målet harmonerer med det langsigtede mål om uafhængighed af fossile brændstoffer i 2050.

Projektet løb fra december 2016 til juli 2017.