Veje til 50% VE i Danmark i 2030

Danmark | december 2016 - juli 2017
Ea Energianalyse udarbejdede for vindmølleindustrien en scenarieanalyse af veje til at nå regeringens mål om mindst 50% VE i Danmarks energiforsyning i 2030. Rapporten så bl.a. på konkurrencen mellem forskellige VE teknologier, hvordan afgifter og tilskud påvirker dette og på hvordan 2030 målet harmonerer med det langsigtede mål om uafhængighed af fossile brændsler i 2050.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen