Handel med træflis i Danmark

Affald, bioenergi, geotermi | januar 2017 - juni 2017

Ea har på vegne af en fortrolig klient foretaget en detaljeret analyse af markedet for flis i Danmark med fokus på regionale prisforskelle og logistiske omkostninger. Prognoser for fremtidig efterspørgsel efter træflis og balancen mellem import og indenlandsk forsyning blev også analyseret.