Nordeuropas affald – udsigterne

Affald, bioenergi, geotermi | januar 2017 - oktober 2017

Ea har på vegne af en fortrolig klient foretaget en undersøgelse af affaldsmarkederne og affaldsstrømme i Nordeuropa (med fokus på Storbritannien og Holland) med henblik på at analysere den nuværende og fremtidige affaldsforbrændingskapacitet i forskellige lande.