Analyser af VE-mål 2030 for Klimarådet

Balmorel: Energisystemsmodel | august 2017 - november 2017

Ea Energianalyse udarbejdede for Klimarådet en analyse af, hvordan fremtidige målsætninger for vedvarende energi mest hensigtsmæssigt opfyldes. Fokus var på el- og fjernvarmesektoren, som blev analyseret med optimeringsmodellen Balmorel. De øvrige sektorer, som omfatter individuel opvarmning, industri og transport, blev behandlet på en simplere måde, men var dog væsentlige forudsætninger for at kunne analysere målsætninger om den samlede VE-andel.

Analyserne blev anvendt som input til Klimarådets analyse om ’Fremtidens vedvarende energi’ fra december 2017 (link til analysen her).

Projektet løb fra august 2017 til november 2017.