Analyser af VE mål 2030 for Klimarådet

Balmorel: Energisystemsmodel | august 2017 - november 2017

Ea Energianalyse udarbejdede for Klimarådet en analyse af, hvordan fremtidige målsætninger for vedvarende energi mest hensigtsmæssigt opfyldes. Fokus var på el- og fjernvarmesektoren, som blev analyseret med optimeringsmodellen Balmorel. De øvrige sektorer, som omfatter individuel opvarmning, industri og transport blev behandlet på en simplere måde, men var dog en væsentlig forudsætning for at kunne analysere målsætninger om den samlede VE-andel.

Analyserne blev anvendt som input til Klimarådets analyse om ’Fremtidens vedvarende energi’ fra december 2017 (link til analysen her).

Projektet løb fra august 2017 til november 2017.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen