Teknologikatalog for reserve- og spidslastanlæg

| november 2017 - maj 2018

Energistyrelsen udgiver i samarbejde med Energinet teknologikataloger for energiteknologier. Katalogerne indeholder oplysninger om teknik, økonomi og miljø for en række energitekniske anlæg. Katalogerne bliver brugt i forbindelse med modelarbejde og andre analyser, og opdateres løbende for at sørge for at den bedste tilgængelige data er til rådighed.

Ea Energianalyse stod i dette projekt for at udvikle et katalog for reserve- og spidslastanlæg. Arbejdet omfattede følgende

  • design af en specifik udgave af de eksisterende guidelines for el- og fjernvarmeanlæg, hvor der blev taget højde for de særlige egenskaber og forhold for reserve- og spidslastanlæg
  • udarbejdelse af teknologikapitler og dataark for udvalgte relevante teknologier, herunder dieselmotorer, naturgasmotorer og gasturbiner

Projektet løb fra november 2017 til maj 2018

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen