Teknologikatalog for reserve- og spidslastanlæg

| november 2017 - maj 2018

Energistyrelsen udgiver i samarbejde med Energinet teknologikataloger for energiteknologier. Katalogerne indeholder oplysninger om teknik, økonomi og miljø for en række energitekniske anlæg. Katalogerne bliver brugt i forbindelse med modelarbejde og andre analyser, og opdateres løbende for at sørge for at den bedste tilgængelige data er til rådighed.

Ea Energianalyse stod i dette projekt for at udvikle et katalog for reserve- og spidslastanlæg. Arbejdet omfattede følgende

  • design af en specifik udgave af de eksisterende guidelines for el- og fjernvarmeanlæg, hvor der blev taget højde for de særlige egenskaber og forhold for reserve- og spidslastanlæg
  • udarbejdelse af teknologikapitler og dataark for udvalgte relevante teknologier, herunder dieselmotorer, naturgasmotorer og gasturbiner

Projektet løb fra november 2017 til maj 2018