Renovering på Dagsordenen

Danmark | december 2017 - juni 2018

Det er en politisk målsætning, at Danmark i 2050 skal være et lavemissionssamfund, uafhængigt af fossile brændsler, hvor produktionen af vedvarende energi er tilstrækkelig til at dække det samlede energiforbrug.

Opvarmning af bygninger står i dag for en trediedel af det endelige energiforbrug i Danmark. Nybyggeri har typisk markant lavere energiforbrug end gennemsnittet i den eksisterende bygningsmasse. En række analyser, senest vist i (SBi), ’Varmebesparelser i eksisterende bygninger’ fra 2017, har påvist, at der også for den eksisterende bygningsmasse er et stort potentiale for at spare energi.

Ea Energianalyse analyserede, hvor stor en del af sparepotentialet, det kan betale sig for det danske samfund at udnytte. Analysen fandt, at det samfundsøkonomisk optimale varmebesparelsesniveau i den eksisterende bygningsmasse er 31% frem mod 2050.

Analysen blev gennemført på baggrund af resultater fra en rapport fra Statens byggeforskningsinstitut (SBi), ’Varmebesparelser i eksisterende bygninger’, fra 2017 samt tekniske og økonomiske data for varmeproduktionsteknologier med udgangspunkt, hovedsageligt, i Energistyrelsens seneste teknologikataloger for individuelle varmeproduktionsanlæg og fjernvarmeproduktionsanlæg.

Opgaven blev gennemført i perioden december 2017 – marts 2018.