Scenarieanalyse af investeringsstrategi for Fjernvarme Fyn

Balmorel: Energisystemsmodel | februar 2018 - august 2018

Fjernvarmeforsyningen i Odenseområdet er i dag hovedsagelig baseret på varmeproduktionen fra fire produktionsenheder. En af disse er Fynsværket Blok 7, der blev idriftsat for snart 30 år siden i 1991. Der skal derfor inden for kort tid tages beslutning om investering i levetidsforlængelse, såfremt blokken skal drives videre.

I dette projekt gennemførte Ea Energianalyse scenarieberegninger for udvikling af fjernvarmeforsyningen i Odenseområdet for perioden 2018 til 2040. Fem scenarier blev analyseret med el- og fjernvarmemarkedsmodellen Balmorel, for at finde det billigste biomassealternativ. Modelresultaterne indgik derefter i en økonomisk sammenligning af scenarierne.