Omkostningsanalyse i forbindelse med energibesparelser – 2015 og 2016

Danmark | marts 2018 - oktober 2018

Energispareaftalen af 13. november 2012 foreskriver, at alle net- og distributionsselskaber årligt skal realisere en række energibesparelser. I forbindelse med opfyldelsen af spareforpligtelsen dækkes selskabernes faktiske omkostninger til aktiviteter, som er en del af en omkostningseffektiv opfyldelse af forpligtigelsen. I henhold til aftalen kan der hvert år gennemføres en omkostningsanalyse med særligt fokus på de dyreste energiselskaber.

Ea Energianalyse gennemførte for Energistyrelsen en omkostningsanalyse af energiselskabernes indberettede omkostninger i forbindelse med opfyldelsen af energispareforpligtelsen i 2015 og 2016. For hvert af de to år, blev der til analysen udvalgt 25 net- og distributionsselskaber med omkostninger der ligger blandt de 5% højeste omkostninger per indberettet kWh.

Formålet analysen var at få indblik i omkostningseffektiviteten i forbindelse med selskabernes energispareindsats i 2015 og 2016, og hvad der ligger til grund for, at nogle selskaber realiserer besparelser til højere eller lavere omkostninger per sparet kWh. Sigtet er endvidere at opnå et godt indblik i, hvilke skridt de dyreste selskaber eventuelt har taget siden hhv. 2015 og 2016 for at nedbringe deres omkostninger.