Energiplan Nuuk

Arktis | marts 2018 - august 2018

Nuuk forsynes i dag med el fra vandkraftværket i Buksefjorden, der ligger 56 km sydøst for byen. Vandkraftværket udnytter indsøen Kangerdluarssúngûp Taserssua (Kang) til at forsyne Nuuk med el og elvarme. Elbehovet er voksende i Nuuk, fordi der fortsat er stor tilflytning til byen. Dertil kommer et ønske fra den grønlandske regering, om at energiforsyningen frem mod 2030 i så høj grad som muligt omstilles fra fossile brændsler til vedvarende energi.

Da vandkraftværkets forbrug allerede i dag overstiger det årlige tilsig, er vandstanden i Kang-søen faldende. Fortsætter udviklingen, kan vandmagasinet være tømt allerede inden for 5-10 år. Projektet har undersøgt, hvilke muligheder der er for bæredygtig forsyning af Nuuk med el og varme, herunder særligt om vandkraftforsyningen bør udvides, eller om der skal søges nye muligheder for elproduktion fra andre kilder som vind og sol.

Analysen viser, at udvidelse af vandkraftproduktionen med stor sandsynlighed vil have de laveste elforsyningsomkostninger frem mod 2030. Desuden peger rapporten bl.a. på at anvendelse af elvarme med fordel kan øges på bekostning af olieopvarmning, mens fjernvarmeproduktion fra affaldsvarme bør prioriteres til andre byer, hvor der er knaphed på vedvarende energiressourcer.