Biomasseimport og -forbrug i 2017

Affald, bioenergi, geotermi | juni 2018 - november 2018

Ea Energianalyse hjælper årligt Energistyrelsen med input til den årlige energistatistik.

For 2017 estimerede Ea udviklingen i Danmarks forbrug af halm, skovflis, træaffald og træpiller uden for forsyningssektoren, samt udviklingen i importen af skovflis, brænde og træpiller i samme periode. Indsatsen koncentrerede sig særligt om importen af skovflis, der ligesom den hjemlige flisproduktion er under kraftig udvikling.