Mobilitet som service og grønnere transportsystemer

Geografi | juni 2018 - oktober 2018

De nordiske lande har forpligtet sig til at reducere både CO2– og lokale emissioner, samt at skabe et grønnere transportsystem. Nye digitale mobilitetsløsninger, såsom multi-modal Mobility as a Service (MaaS) applikationer eller separate tjenester som bildeling, giver kunderne et alternativ til ejerskab og brug af et privat køretøj.

På vegne af Nordisk Ministerråds Klima- og Luftgruppe (KOL) og i samarbejde med Gaia Consulting, undersøgte Ea Energianalyse potentialet for fælles mobilitetstjenester, der kan reducere emissionerne såvel som køretøjernes kørte kilometer (VKT). Ea Energianalyse modellerede udviklingen af persontransporten i de nordiske lande frem til 2050 under forskellige scenarier. Modelarbejdet blev udført ved hjælp af PETRA og en personbilmodel.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen