Mobilitet som service og grønnere transportsystemer

Geografisk | juni 2018 - oktober 2018

De nordiske lande har forpligtet sig til at reducere både CO2– og lokale emissioner, samt at skabe et grønnere transportsystem. Nye digitale mobilitetsløsninger, såsom multi-modal Mobility as a Service (MaaS) applikationer eller separate tjenester som bildeling, giver kunderne et alternativ til ejerskab og brug af et privat køretøj.

På vegne af Nordisk Ministerråds Klima- og Luftgruppe (KOL) og i samarbejde med Gaia Consulting, undersøgte Ea Energianalyse potentialet for fælles mobilitetstjenester, der kan reducere emissionerne såvel som køretøjernes kørte kilometer (VKT). Ea Energianalyse modellerede udviklingen af persontransporten i de nordiske lande frem til 2050 under forskellige scenarier. Modelarbejdet blev udført ved hjælp af PETRA og en personbilmodel.