KlimaVarmePlan 2020

Danmark | oktober 2018 - juni 2019

Aarhus Kommune arbejder aktivt for at reducere byens klimaaftryk. Målet er at opnå CO2-neutralitet allerede i 2030, og frem mod 2050 skal energisystemet omstilles til 100% vedvarende energi i overensstemmelse med de nationale målsætninger. Rammerne for de store fremtidige infrastrukturelle investeringer inden for fjernvarmen frem mod 2030 fastlægges i KlimavarmePlan 2020.

KlimaVarmePlan 2020 består af to dele: En politisk beslutning om et antal hovedscenarier for udviklingen af fremtidens fjernvarme i Aarhus, og en undersøgelse og planlægning af, hvordan udvalgte hovedscenarier kan realiseres.

Som led i den første del blev tre overordnede undersøgelser foretaget:

  1. En driveranalyse, som skabte et gennemarbejdet billede af de udfordringer og drivere, som fjernvarmen i Aarhus står overfor
  2. En analyse af det fremtidige afsætningsgrundlag, som skabte et billede af den fjernvarmemængde, som Aarhus Kommune kan forvente at afsætte i fremtiden
  3. En analyse af mulige produktionsteknologier, som resulterede i et katalog over de relevante metoder til at producere fjernvarme i Aarhus.

Ea Energianalyse og PlanEnergi bistod AffaldVarme Aarhus Fjernvarme med

  • input og sparring til driveranalysen
  • udarbejdelse af et teknologikatalog over relevante varmeproduktionsteknologier
  • bistand til at udvikle hovedscenarier, herunder sparring om og kvalificering af scenariedesign, input til scenarieforudsætninger inklusive elprisforløb
  • assistance til EnergyPRO-beregninger

Projektet løb fra oktober 2018 til juni 2019.