Opdatering af teknologikatalog for individuel opvarmning

Affald, bioenergi, geotermi | marts 2019 - august 2019

I dette projekt har Energinet anmodet Ea Energianalyse om bistand til en opdatering af metodebeskrivelse/vejledning for teknologikataloget for individuel opvarmning, ”Technology Data for Individual Heating Installations”.

Teknologikataloget har en vejledende funktion i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag, hvor det skal sikre et ensartet, alment accepteret og aktuelt grundlag for planlægningsarbejde og vurderinger af forsyningssikkerhed, beredskab, miljø og markedsudvikling hos bl.a. de systemansvarlige selskaber, universiteterne, rådgivere og Energistyrelsen.

I projektet indsamledes begrundede forslag til ændringer af kataloget fra dets brugere. De indkomne kommentarer blev sammenlignet, vurderet og verificeret, og på baggrund heraf revideredes katalogets metodebeskrivelse.