Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Danmark | januar 2009 - oktober 2009

Projektet demonstrerede, hvordan også elopvarmede boliger kunne opnå et prisfølsomt elforbrug. I forsøget medvirkede mere end 500 husholdninger fra hhv. SydEnergis og SEAS/NVEs områder.

Kun automatik gav effekt
Forsøget viste, at det ikke gav nogen signifikant effekt alene at oplyse kunderne om udviklingen i elprisen og gøre opmærksom på dyreste timer. Kun hos de forsøgsdeltagere, hvor der var installeret automatik til at styre forbruget, var effekten så tydelig, at den kunne ses på det samlede forbrug. Forsøgsdeltagernes økonomiske besparelse ligger på 100-200 kr./år ved at tilpasse forbruget til priserne.

Spotpris gav store besparelser
En interessant sideeffekt ved forsøgsprojektet var dog, at deltagerne sammenlagt typisk har sparet 1.500 og 3.000 kr. om året ved at deltage i forsøget. Pengene er imidlertid ikke sparet ved at flytte elforbruget, men derimod ved at kunderne i forsøget har købt elektricitet til spotpris i stedet for at være prissikrede gennem deres forsyningspligtselskab.

Evalueringsrapporten indeholder en kvantitativ behandling og analyse af indsamlede data omkring husstandene, udviklingen i elprisen, temperaturudvikling mv., samt kvalitative telefoninterviews med samtlige forsøgsdeltagere og kontrolgruppe og dybdeinterviews i mindre grupper blandt de tre forsøgsgrupper.

Projektet blev gennemført af DI Energibranchen, Danfoss A/S, Siemens A/S, SEAS-NVE amba, Syd Energi amba og Ea Energianalyse og blev finansieret af Energinet.dk og de medvirkende virksomheder.