Fulde elproduktionsomkostninger

Affald, bioenergi, geotermi | januar 2006 - december 2006

Ea Energianalyse har i løbet af 2006 gennemført et projekt om “Fulde elproduktionsomkostninger” for Dansk Energi. I projektet analyseres de fulde produktionsomkostninger for en række udvalgte teknologier, herunder vind- og biomasseteknologier. Analyserne omfatter bl.a. miljøeksternaliteter og omkostninger forbundet med at indpasse forskellige teknologier i elsystemet.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen