Sekretariat for den nordiske Task Force for fornybar energi (2006-2007)

Geografisk | januar 2006 - december 2007

I 2006 og 2007 varetog Ea Energianalyse sekretariatsfunktionen for den nordiske arbejdsgruppe for fornybar energi. Målet for arbejdsgruppen, som hører under Nordisk Ministerråd, er at finde virkemidler og politikker, som kan fremme fornybar energi. Opgaverne omfatter bl.a. kortlægning af barrierer og muligheder for at videreudvikle fornybar energi i de nordiske lande og udarbejdelse af anbefalinger til de nordiske energiministre.