Sekretariat for den nordiske Task Force for fornybar energi (2006-2007)

Geografi | januar 2006 - december 2007

I 2006 og 2007 varetog Ea Energianalyse sekretariatsfunktionen for den nordiske arbejdsgruppe for fornybar energi. Målet for arbejdsgruppen, som hører under Nordisk Ministerråd, er at finde virkemidler og politikker, som kan fremme fornybar energi. Opgaverne omfatter bl.a. kortlægning af barrierer og muligheder for at videreudvikle fornybar energi i de nordiske lande og udarbejdelse af anbefalinger til de nordiske energiministre.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen