Operating Agent for IEA-programområde for udbredelse af vedvarende energi

Vind og sol | juli 2007 - september 2007

Sammen med Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung (ZSW) var Ea Energianalyse fra 1. juli 2007 til 30. september 2007 Operating Agent for IEAs programområde for udbredelse af vedvarende energiteknologier (Implementing Agreement on Renewable Energy Technology Deployment – RETD).

Formålet med programområdet RETD er at gennemføre udvalgte aktiviteter, som kan fremskynde udbredelsen af vedvarende energi.