RECaBS – Samfundsmæssige konsekvenser af vedvarende energi

Strategisk Energiplanlægning, CO2-regnskaber og klima- og bæredygtighedsplaner | november 2006 - oktober 2007

Projektet “Renewable Energy Costs and Benefits to Society” (RECaBS) blev iværksat af det Internationale Energiagenturs programområde for udbredelse af vedvarende energi (RETD).

Hovedformålet med RECaBS-projektet var at undersøge konsekvenserne af at anvende elektricitet fra vedvarende energikilder i forhold til traditionelle teknologier på en veldokumenteret og gennemskuelig måde. I analyserne blev den økonomiske værdi af forskellige eksternaliteter, fx luftforurening, systemindpasning, forsyningssikkerhed og beskæftigelse indregnet.

Et hovedresultat af projektet var en webbaseret interaktiv REcalculator. Projektet blev lanceret i november 2006 og afsluttet i oktober 2007.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen