RECaBS – Samfundsmæssige konsekvenser af vedvarende energi

Vind og sol | november 2006 - oktober 2007

Projektet “Renewable Energy Costs and Benefits to Society” (RECaBS) blev iværksat af det Internationale Energiagenturs programområde for udbredelse af vedvarende energi (RETD).

Hovedformålet med RECaBS-projektet var at undersøge konsekvenserne af at anvende elektricitet fra vedvarende energikilder i forhold til traditionelle teknologier på en veldokumenteret og gennemskuelig måde. I analyserne blev den økonomiske værdi af forskellige eksternaliteter, fx luftforurening, systemindpasning, forsyningssikkerhed og beskæftigelse indregnet.

Et hovedresultat af projektet var en webbaseret interaktiv REcalculator. Projektet blev lanceret i november 2006 og afsluttet i oktober 2007.