Nordisk udstillingsvindue for fornybar energi

Geografisk | januar 2007 - december 2007

Ea Energianalyse har været sekretariat for et projekt om opbygning af et udstillingsvindue for fornybar energi i de nordiske lande. Projektet hører under Nordisk Ministerråds Task Force for fornybar energi.

Nordiske styrkepositioner inden for fornybar energi

En fælles nordisk informationsindsats kan bidrage til udbredelsen af fornybar energi gennem bred dokumentation af eksempler på nordiske løsninger. Herigennem udbredes kendskabet til Nordens styrkepositioner til gavn for internationale interessenter engageret i at finde bæredygtige løsninger på energi- og klimaproblemerne. Samtidig sikres det nordiske erhvervsliv en yderligere platform for ekspansion i en globaliseret verden, hvor energiproblemerne er i stigende og påtrængende fokus.

Vidensbank af erfaringer

Gennem udstillingsvinduet kan de nordiske lande i fællesskab markedsføre den vidensbank af erfaringer med en spredning af teknologier, institutionelle strukturer, tradition for forpligtende samarbejde og politikker, som Norden tilsammen har, og som gør Norden til en global frontløber på området fornybar energi.

Oplæg om udstillingsvinduet

Oplæg til udførelsen af udstillingsvinduet blev afleveret ultimo oktober 2007 til Task Force for Fornybar Energi, som på baggrund heraf besluttede at oprette udstillingsvinduet Nordic Energy Solutions.